MY PUBLICATIONS
                        dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
  Moje CV |  Moje badania |  Konsultacje fizjoterapeutyczne |  Indeksator |  English version  
  Strona główna
  Linki
  Metryka strony

 

 

 

 

 
My books:
 1. Mikołajewska E. Wózki dla osób niepełnosprawnych. Budowa, akcesoria, dobór i użytkowanie. Margrafsen, Bygoszcz 2012 ISBN 9788360976838.[see more]
 2. Mikołajewska E. The NDT-Bobath Method in the Neurorehabilitation of Adults (book in Polish). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 9788320044133 (also in 2012 with new cover: ISBN 9788320045635). [more]
 3. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitation in the 21st Century: Teleinformatic Technologies (book in Polish). Impuls, Kraków 2011, ISBN 9788375873337. [more]
 4. Mikolajewska E. Elements of Physiotherapy: Physiotherapy for Practitioners (book in Polish). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 9788320043020.[more]
 5. Mikołajewska E. Kinesio Taping: Solutions to Selected Functional Problems (book in Polish). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 9788320042665.[more]
 6. Mikołajewska E. Physiotherapy for Post-Mastectomy Patients. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 9788320042160.[more]
 7. Mikołajewska E. Neurorehabilitation: Orthopedic Equipment (book in Polish). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 9788320040272.[more]
 8. Mikołajewska E. The Seriously Ill and the Disabled at Home (book in Polish). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 9788320041040 (also in 2009: ISBN 9788320038088).[more]


 9. My Thesis:

 10. Mikołajewska E. PhD Thesis „The Application of the NDT-Bobath Method in the Therapy of Ischemic Stroke Patients” – Thesis advisor: Prof. Wanda Stryła, Medical University in Poznań, 2007.
 11. Mikołajewska E. MSc Thesis „Dangers and Risks in Physiotherapy" - Thesis advisor: Prof. Gerard Straburzyński, Academy of Physical Education in Poznań, 2001.


 12. My book chapters:

 13. Mikołajewska E., Mikołajewski D., Komendziński T., Dreszer-Drogorób J., Bałaj B. Robot-mediated pediatric neurorehabilitation. J Health SS 2014; 4(2): 91-96.
 14. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku (Human-computer interfaces for disabled and elderly people). Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2014, 68(1): 53-61.
 15. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Źródła internetowe w terapii i opiece geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-923-70. ss. 21-27.
 16. Mikołajewska E. Całościowa ocena geriatryczna w opiece nad pacjentem w poedeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-923-70. ss. 68-73.
 17. Mikołajewska E. Wielkie problemy geriatryczne. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 3-14.
 18. Mikołajewska E. Dobór wózka aktywnego na teren trudny dla osoby w podeszłym wieku - opis przypadku. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 33-38.
 19. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości informatyzacji rehabilitacji i fizjoterapii geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 39-50.
 20. Mikołajewska E Wsparcie rodzin osób w podeszłym wieku w opiece domowej. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-820-9, ss. 20-27.
 21. Mikołajewska E Wykorzystanie toksyny botulinowej u pacjentów w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-820-9, ss. 28-30.
 22. Mikołajewska E. Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z/s w Bydgoszczy [W:] Jandziś S., Kiljański M., Migała M. (red.) Historia polskiej fizjoterapii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 124. ISBN 978-83-64056-16-1.
 23. Mikołajewska E. Haloterapia (groty solne) w fizjoterapii. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-778-3, ss. 3-8.
 24. Mikołajewska E. Uszkodzenia pnia mózgu – rehabilitacja. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 19-24.
 25. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wykorzystanie egzoszkieletu HAL5 w rehabilitacji i opiece nad pacjentem. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 3-13.
 26. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inteligentny dom pomocą dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 74-85.
 27. Mikołajewska E. Droga pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 14-18.
 28. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Robotyka rehabilitacyjna w zintegrowanych środowiskach wsparcia osób niepełnosprawnych. [W:] Kaliczyńska M (red.) Transfer innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki. Seria: Monografie, Studia, Rozprawy - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2012. ISBN: 978-83-61278-12-2, ss. 41-57.
 29. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Dobór aparatu telefonicznego dla osób w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-703-5, ss. 56-61.
 30. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie komputera przez osoby w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-681-6, ss. 25-35.
 31. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level. [W:] Kwaśnik Z., Żukow W. (red.) Current challenges of advertisement and image in economy and health sciences [Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zdrowiu]. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2012, ISBN 978-1-300-25809-4, ss. 91-98.
 32. Mikołajewska E. Akcesoria do pielęgnacji dziecka małego a jego rozwój ruchowy. [W:] Śnieg A. (red.) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-660-1, ss. 33-38.
 33. Mikołajewska E. Właściwy dobór obuwia dla dzieci. W:] Śnieg A. (red.) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-660-1, ss. 78-84.
 34. Mikołajewska E. Odleżyny w opiece geriatrycznej – zapobieganie i fizjoterapia. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-635-9, ss. 13-27.
 35. Mikołajewska E. Zaopatrzenie ortopedyczne w opiece geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-635-9, ss. 28-52.
 36. Mikołajewska E. Noworodek i niemowlę – rozwój ruchowy fizjologiczny i patologiczny z elementami wspomagania. [W:] Iwanowicz-Palus G. (red.) Kobieta i jej rodzina. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-601-4, ss. 46-67.
 37. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii schorzeń barku - przykłady aplikacji. [W:] Praca zbiorowa Atlas rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012. ISBN 978-83-2600-168-0.
 38. Mikołajewska E. 47 przykładów gotowych aplikacji kinesiotaping w schorzeniach w obrębie kręgosłupa i grzbietu. [W:] Praca zbiorowa Atlas rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012. ISBN 978-83-2600-168-0.
 39. Mikołajewska E. Manualny drenaż limfatyczny w walce z obrzękami. [W:] Kamińska A. Oblicza kosmetologii. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-588-8, ss. 34-63.
 40. Mikołajewska E. Wady postawy i wrodzone wady narządu ruchu – obraz, elementy terapii oraz rola personelu pielęgnairskiwego w procesie diagnostyczno-teraputycznym. In: Śnieg A. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-565-9, pp. 13-31.
 41. Mikołajewska E. Współudział pielęgniarki środowiskowej w usprawnianiu i rehabilitacji osób w podeszłym wieku. In: Kachaniuk H. M. (ed.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe 2012. ISBN 978-83-7696-555-0, pp. 47-68.
 42. Mikołajewska E. Mikołajewski D. An overall-integrated teleinformatic environment of the handicaped persons as a tool for incresasing the life quality of handicaps (chapter in Polish). In: Huber J. (ed.) Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Poznań 2011, ISBN 978-83-927622-7-0, pp. 80-88.
 43. Mikołajewska E. Physiotherapy in cosmetology and against the stress (chapter in Polish). In: Kamieńska A. Oblicza kosmetologii. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-545-1, pp. 51-67.
 44. Mikołajewska E. Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 165-176.
 45. Mikołajewska E. Biofeedback as the element of the neurorehabilitation. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 165-176.
 46. Mikołajewska E. The most common problems in wheelchair selection – own observations[W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 129-132.
 47. Mikołajewska E. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 133-136.
 48. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Role of brainstem within human body systems – computational approach. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 137-147.
 49. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people. In: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (eds.) Humanities Dimension of Rehabilitation, Nursing and Public Health. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-38-4. pp. 127-136.
 50. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications. In: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (eds.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-30-8, pp. 7-14.
 51. Mikołajewska E. Incidence of pusher syndrome among post-stroke patients. In: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (eds.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-30-8, pp. 15-20.
 52. Mikołajewska E. Side effects of kinesiotaping – own observations. In: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (eds.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 201. ISBN 978-83-61047-30-8, pp. 93-98.
 53. Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings. In: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (eds.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 201. ISBN 978-83-61047-30-8, pp. 179-183.


 54. My articles published in journals:

 55. Mikołajewska E. Nowe oblicza współczesnej fizjoterapii. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2013; XIII(4):110-126.
 56. Mikołajewska E. Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy, 64(5): 681-687.
 57. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Integrated IT environment of disabled people – own concept and experiences. CEJMed, 2013, DOI 10.2478/s11536-013-0254-6.
 58. Mikołajewska E., Mikołajewski D., Prospects of brain-computer interfaces application in children. CEJMed, 2013, DOI 10.2478/s11536-013-0249-3.
 59. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interakcja człowiek-robot w przypadku osób w podeszłym wieku. Psychogeriatria Polska, 2013; 10(2):59-64.
 60. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr IV/2013(9): 21-44.
 61. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych – szanse i zagrożenia w opiece zdrowotnej i społecznej. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014; 6: 81-87.
 62. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Noise as a useful signal within the nervous system in neurorehabilitation. Bio-Algorithms and Med-Systems 2013; 9(4): 209-213.
 63. Mikołajewska E. Associations between results of post-stroke NDT-Bobath rehabilitation in gait parameters, ADL and hand functions. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013, 22, 5, 731-738.
 64. Mikołajewska E. Wpływ leków na czynniki kinezyteraputyczne wykorzystywane w procesie fizjoterapeutycznym. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 11: 59-62.
 65. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka afektywna w zastosowaniach cywilnych i wojskowych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2013; 2(168): 171-184.
 66. Mikołajewska E. Zespół odpychania tylnego - opis przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2013; 2(3): 125-129.
 67. Mikołajewska E. Interdisciplinary Therapy in Cornelia de Lange Syndrome – Review of the Literature. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013; 22(4): 571-577.
 68. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Ethical considerations in wider use of brain-computer interfaces in patients with neurological deficits. CEJMed DOI 10.2478/s11536-013-0210-5.
 69. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Implikacje wykorzystania interfejsów mózg-komputer u pacjentów z zaburzeniami świadomości. International Letters of Social and Humanistic Sciences 2013; 8: 86-90.
 70. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Magnetoencephalography in brain-computer interfaces - current and future solutions. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (7): 15-20.
 71. Mikołajewska E., Mikołąjewski D. Płaszczyzny współpracy specjalistów medycznych oraz inżynierów biomedycznych i biocybernetyków. Studia Medyczne 2013; 29(1):121-128.
 72. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Clinical significance of computational brain models in neurorehabilitation. Medical and Biological Sciences 2013; 27(1): 19-26.
 73. Wójcik G. M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgala P., Gajos A., Smolira M. Usefulness of EGI EEG system in brain computer interfaces researches. Bio-Algorithms and Med.-Systems 2013; 9(2): 72-79.
 74. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawność – zagadnienia problemy rozwiązania II/2013(7); 107-126.
 75. Mikołajewska E. Adaptacja mieszkań do potrzeb pacjentów w podeszłym wieku i jej rola w rehabilitacji domowej – opis przypadków. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 40: 54-59.
 76. Mikołajewska E. Dobór wózków dla niepełnosprawnych w polskich i zagranicznych badaniach naukowych. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2013, 67(1): 29-33.
 77. Mikołajewska E. Value of NDT-Bobath metod in post-stroke gait training. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013, 22, 2, 261-272.[read]
 78. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości wykorzystania robotów rehabilitacyjnych w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2013, 1.
 79. Mikołajewska E., Nowe narzędzie do fizjoterapii eklektycznej – ANYMOV, zrobotyzowane łóżko szpitalne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 37: 22-25.
 80. Mikołajewska E. Paraplegia – terapia eklektyczna: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 36: 36-40.
 81. Mikołajewska E. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym a kinesiotaping – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013, 35(1): 52-53.
 82. Wójcik G. M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgala P., Gajos A. Interfejsy mózg-komputer oparte na P300 w neurorehabilitacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 35(1): 30-34.
 83. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroproteza - sztuczna kończyna górna o pięciu palcach – stan obecny i perspektywy rozwoju. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(3): 41-46.
 84. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Systemy czucia zdalnego w rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(2): 57-62.
 85. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroplastyczność w rehabilitacji po uszkodzeniach OUN - modele obliczeniowe. Postępy Rehabilitacji, 2012; 26(1): 51-58.
 86. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w reedukacji chodu. Antropomotoryka, 2012 Vol. 22, Nr 59, str. 139-148.
 87. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Od inteligencji roju do wieloagentowych systemów nawigacji robotów mobilnych. ZN AON, 2012, 4(89): 200-214.
 88. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci. Neurologia Dziecięca, Nr 42 Vol. 21/2012, 59-64.
 89. Mikołajewska E. Aktualne poglądy na temat etiologii i leczenia zespołu odpychania. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 29–33.
 90. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 34–40.
 91. Mikołajewska E. Wheelchair-related falls - a review. International Journal on Disability and Human Development DOI: 10.1515/ijdhd-2012-0115.
 92. Mikołajewska E. Fizjoterapia po udarze mózgu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 34(12): 26-33.
 93. Mikołajewska E. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa – wyniki reedukacji chodu - opis przypadku. Rehabilitacja Medyczna, 2012; 16(3): 16–21.
 94. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości wykorzystania egzoszkieletu medycznego jako nowoczesnej formy terapii. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania IV/2012(5): 121-142.
 95. Mikołajewska E. Osoba z niedowładem czterokończynowym – adaptacja najbliższej przestrzeni. Opis przypadku. Hygeia Public Health, 2012, 47(4): 505-508.
 96. Mikołajewska E. Obiektywizacja wyników rehabilitacji – próba ujęcia kompleksowego. Nowiny Lekarskie, 2011, 80(4): 305-311.
 97. Mikołajewska E. Znaczenie podejścia eklektycznego we współczesnej fizjoterapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 33(11): 26-27.
 98. Mikołajewska E. Bedsores as secondary changes in adult patients hospitalized on neurologic rehabilitation ward. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2012; 1(4): 144-150.
 99. Mikołajewska E. Możliwości fizjoterapii w walce ze stresem żołnierzy zawodowych. Lekarz Wojskowy 2012; 4: 272-377.
 100. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012, III/2012(4): 19-36.[przeczytaj artykuł]
 101. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Internet based self-education – physical therapists case. Polish Journal of Social Science, Vol. VI, No. 1: 183-189.
 102. Mikołajewska E. Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna - problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii. Fizjoterapia, 2011; 19(4): 54-64.
 103. Mikołajewska E. Eclectic approach as the natural way of development in neurological rehabilitation of adults. International Journal on Disability and Human Development, 2012, doi 10.1515/ijdhd-2012-0103.
 104. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne. Acta Bio-Optica and Informatica Medica, 2012; 8(3): 171-174.
 105. Mikołajewska E., Mikołajewski D. ReoAmbulator jako nowoczesne narzędzie w reedukacji chodu. PFiR, 2012, 31(9): 49-51.
 106. Mikołajewska E. Rehabilitacja domowa osób w podeszłym wieku i rola zaopatrzenia ortopedycznego – opis przypadków. Psychogariatria Polska, 2012; 9(1):11-16.
 107. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level. J Health Sci; 2012; 2(4): 39-47.[przeczytaj artykuł]
 108. Mikołajewska E. Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia. Leczenie Ran, 2012; 9(2): 39-42.
 109. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Technical and medical problems concerning wider use of neuroprostheses in patients with neurologic disorders. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2012; 1(3): 119-123.[przeczytaj artykuł]
 110. Mikołajewska E. NDT-Bobath method in normalization of muscle tone in post-stroke patients. Adv Clin Exp Med. 2012; 21, 4, 513-518.[przeczytaj artykuł]
 111. Mikołajewska E. Nawracające zwichnięcie rzepki. Terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 30(7-8): 61-63.
 112. Mikołajewska E., Mikołajewski D. The movement of a human being in the medical exoskeleton - the anthropomotoric aspects. Antropomotoryka, 2012, Vol. 22, Nr 57, 115-121.[more]
 113. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń zespołu funkcjonalnego nadgarstka i ręki – przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 29: 13-19.
 114. Mikołajewska E. Use of orthopedic equipment in post-stroke patients as the element of rehabilitation. J Health Sci, 2(3): 15-22.[read more]
 115. Mikołajewska E. Neurorehabilitation in pediatric stroke. J Health Sci, 2(3): 23-31.[read more]
 116. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Komunikacja dla osób niepełnosprawnych w środowiskach nowych mediów. Lingua ac Communitas, 2012, vol. 22: 89-112 (article in Polish).
 117. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Cardiological telerehabilitation. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, 6: 29-32 (article in Polish).
 118. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń stawu łokciowego: przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 28: 10-17.
 119. Mikołajewska E. Incidence of neurogenic heterotopic ossifications in patients with neurological deficits. J Health Sci 2012; 2(3): 7-14.[more]
 120. Mikołajewska E. Incidence of bedsores in adult patients with neurological disorders. J Health Sci 2012; 2(2): 51-59.[more]
 121. Mikołajewska E. Use of wheelchairs among patients after ischemic stroke. J Health Sci 2012; 2(2): 41-49.[more]
 122. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Consciousness disorders as the possible effect of brainstem activity failure - computational approach. Journal of Health Sciences, 2012, (2)2: 1-12.
 123. Mikołajewska E. Nieleczona dysplazja stawu biodrowego - terapia zmian wtórnych - opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 27: 24-26.
 124. Mikołajewska E. Zespół Guillaina-Barrégo - opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 27: 46-48.
 125. Mikołajewska E. Kinesiotaping w zespole bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 26: 18.
 126. Mikołajewska E. Terapia krwiaka z użyciem kinesiotapingu - opis przypadku, doświadczenia własne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 26: 36.
 127. Mikołajewska E. Improving quality of life through rehabilitation and physiotherapy (article in Polish). Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2012, 1: 5-12.
 128. Mikołajewska E. Heterotopic ossifications - complex therapy: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 25: 50-53.
 129. Mikołajewska E. Forty-seven applications of Kinesiology Taping in spine and back diseases (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 25: 4-14.
 130. Mikołajewska E. Letter: Dermatological problems after Kinesiology Taping (article in Polish). Przegląd Dermatologiczny, 2012, 1(99): 75.
 131. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Teleradiolgy (article in Polish). Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2012, 3: 69-73.
 132. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Industrial safety of rehabilitation robots (article in Polish). Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 2012, 2: 9-11.
 133. Mikołajewska E. Posterior pusher syndrome – case report. Central European Journal of Medicine, 2012, DOI 10.2478/s11536-011-0145-7.
 134. Mikołajewska E. Kinesiology Taping applications on the shoulder injuries and diseases – case studies (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 24: 8-14.
 135. Mikołajewska E. Biofeedback as the element of the rehabilitation. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 135-148.[more]
 136. Mikołajewska E. Eclectic vs. Specific approach within contemporary neurological physiotherapy. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 123-133.[more]
 137. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Role of brainstem within human body systems – computational approach. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 95-106.[more]
 138. Mikołajewska E. Normalized gait parameters in NDT-Bobath post-stroke gait rehabilitation. Central Europe Journal of Medicine, 2012, DOI 10.2478/s11536-011-0138-6.[more]
 139. Mikołajewska E. The most common problems in wheelchair selection – own observations. Journal of Health Sciences, 2012, 2(1): 89-93.[more]
 140. Mikołajewska E. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients. Journal of Health Sciences, 2012, 2(1): 83-87.[more]
 141. Mikołajewska E. Directions of support of stroke survvors' caregivers in home care (article in Polish). Interdisciplinary Problems of Stroke, 2011, 13(1-2): 12-17.
 142. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Internet based self-education – physical therapists case. Polish Journal of Social Science, 2011, Vol. VI, No. 1: 183-189.
 143. Mikołajewska E. Methods of objectivization of physical therpay results (article in Polish). Scientific Annales of the Gdańsk University of Physical Education and Sport, 2011, XXI: 101-107.
 144. Mikołajewska E. Clinical gait analysis in the practice of physiotherapist (article in Polish). Szkice Humanistyczne, 2011, t. XI, nr 4 (vol.26): 91-102.
 145. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Exoskeletons within contemporary integrated environments (article in Polish). Zeszyty NAaukowe WSOWL, 2011, 4(162): 246-253.
 146. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Etics of robots means safety of people (article in Polish). Zeszyty Naukowe AON, 2011, 4: 104-111.
 147. Mikołajewska E. The influence of the patient-physical therapist relationship on the outcomes of physical therapy: a narrative review of the literature (article bilingual: Polsh/English). Rehabilitacja Medyczna, 2011, 15(3): 35-38.
 148. Mikołajewska E. NDT-Bobath therapy in patient with tetraplegia after hemorrhagic stroke – case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 23: 33-37.
 149. Mikołajewska E. Value of NDT-Bobath method in post-stroke hand function rehabilitation. Clinical and Experimental Medical Letters, 2011; 52(3): 109-113.
 150. Mikołajewska E., Mikołajewski D. IT support of educational and work of disabled people – proposed solution (article in Polish). Roczniki Ekonomiczne KPSW, 2011, 4: 285-294.[more]
 151. Mikołajewska E. Clinical scores and scales in physical therapy of patients after stroke (article in Polish). Sztuka Leczenia, 2011, 3-4: 77-94.[more]
 152. Mikołajewska E. The most common elbow diseases: case studies (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 22: 8-16.
 153. Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 179-183.[more]
 154. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telecardiology (article in Polish). Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, Wyd. specjalne nr 1: Informatyka i Komunikacja w Ochronie Zdrowia, 21-24.
 155. Mikołajewska E. Side effects of kinesiotaping – own observations. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 93-99.[more]
 156. Mikołajewska E. Painful shoulder: selected cases (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 21: 42-49.
 157. Mikołajewska E. Incidence of pusher syndrome among post-stroke patients. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 15-20.[more]
 158. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications [Telerehabiltiacja neurologiczna - obecne i potencjalne przyszłe zastosowania (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 7-14.[more]
 159. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Medical application of Ambient Intelligence systems (article in Polish). Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2011, 3: 207-210.
 160. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people [Próby integracji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(3): 127-136.[more]
 161. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computerization of the testing in physical therapy (article bilingual Polish/English). Fizjoterapia, 2011, 2: 59-68.
 162. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Selected solutions of automatics and robotics in wheelchairs for disabled (article in Polish). Postępy Rehabilitacji, 2011, 1: 11-18.
 163. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Creating new science – integrated solutions for disabled, severely ill and older people (article in Polish). Postępy Rehabilitacji, 2011, 2: 33-36.
 164. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Selected applications of computer models in medicine (article in Polish). Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2011, 1-2: 78-87.
 165. Mikołajewska E. Kinesiology Taping in patients with hemiparesis (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 33-37.
 166. Mikołajewska E. Heterotopic ossifications in patients after traumatic brain injury: possibilities of the treatment (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 48-49.
 167. Mikołajewska E. Feet deformities in children. Way of assessment: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 60-62.
 168. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Data Mining system for national security purposes (article in Polish). Kwartalnik Bellona, 2011, 3: 119-129.
 169. Mikolajewska E. Mikolajewski D. Brain-computer interfaces - civilian and military applications (article in Polish). Kwartalnik Bellona, 2011, 2: 123-133.[more]
 170. Mikolajewska E. Stroke: deficits, tasks of the therapy and ways of the therapy (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 8-14.
 171. Mikolajewska E. Physiotherapy of post-stroke patients - an eclectic approach: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 16-19.
 172. Mikolajewska E. Therapy in post-stroke spasticity: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 20-21.
 173. Mikolajewska E. Selection of the orthopaedic equipment in post-stroke patient: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 22-23.
 174. Mikolajewska E. Post-stroke ADL rehabilitation: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 24-26.
 175. Mikołajewska E. Zaawansowane zmiany wtórne po uszkodzeniu mózgu. Przykurcze w stawach kolanowych i biodrowych. Terapia kompleksowa – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 4: xx-xx.[more]
 176. Mikolajewska E. Mikolajewski D. Applications of automtics and robotics in wheelchairs and medical exoskeletons (article in Polish). Pomiary Automatyka Robotyka, 2011, 5: 58-64.
 177. Mikolajewska E. Mikolajewski D. Exoskeletons in neurological diseases - current and potential future applications [Egzoszkielety w terapii schorzeń neurologicznych : zastosowania obecne i przyszłe (artykuł w j. angielskim)]. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 2, 227–233.[more]
 178. Mikolajewska E. Mikolajewski D. Modern IT solutions for disabled people (article in Polish). Niepełnosprawnosc i Rehabilitacja. 2011, 2: 93-113.
 179. Mikolajewska E. Spastic muscle contracure within knee. Therapy using botulin toxin: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 15: 24-26.
 180. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities [Zdalne nauczanie w edukacji osób niepełnosprawnych (artykuł w j. angielskim)]. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 1: 103-109.[more]
 181. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Exoskeleton as the particular form of the robot – civilian and military applications (article in Polish). Kwartalnik Bellona, 2011, 1: 160-169.[more]
 182. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Telerehabilitation (article in Polish). Rehabilitacja w Praktyce, 2011, 1: 64-67.
 183. Mikołajewska E. Plano-valgus on rheumatic basis – therapy: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja,2011, 2: 28-30.
 184. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Brain in numbers (article in Polish). Mag Pielęg Położ., 2011, 1-2: 58.
 185. Mikołajewska E. Painful shoulder in patient after traumatic brain injury - secondary changes: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 1: 24-26.
 186. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Implikacje neuroplastyczności mózgu na modelowanie procesów umysłowych człowieka. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2010, 2: 199-207.
 187. Mikolajewska E. Gait analysis in the therapy of patients after stroke – own solution (article in Polish). Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne, 2010, 1-2: 20-26.[przeczytaj artykuł]
 188. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Biomedical Engineering on battlefield (article in Polish). Kwartalnik Bellona, 2010, 4: 96-102.[more]
 189. Mikolajewska E. Allergy in patient treated with kinesiology taping: a case report (article in Polish). Rehabilitacja Medyczna 2010; 14(4): 32-39.[more]
 190. Mikołajewska E. Disability and rehabilitation – yesterday, today, tomorrow (article in Polish). Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 4: 102-131.
 191. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wheelchairs development from perspective of physical therapists and biomedical engineers. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2010, 19, 6: 771-776.[more]
 192. Mikołajewska E. Hemispatial neglect – diagnosis, therapy, own experiences: case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 12: 50-54.
 193. Mikołajewska E. Physical therapy in stress therapy and prophylaxis (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 51-54.
 194. Mikołajewska E. Therapy of hemiplegic upper limb using NDT-Bobath method – case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 24-28.
 195. Mikołajewska E. Therapy of hemiplegic patient with Pusher Syndrome using NDT-Bobath method – case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 21-23.
 196. Mikołajewska E. Gait re-education in hemiplegic patient using NDT-Bobath method (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 16-20.
 197. Mikołajewska E. NDT-Bobath method in clinical practice (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 14-15.
 198. Mikołajewska E. NDT-Bobath metod in adults rehabilitation: an intoduction (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 8-13.
 199. Mikołajewska E. Lokomat as the element of the modern gait re-education (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10: 15-18.
 200. Mikołajewski D. Mikołajewska E. Rehabiltiation robots (article in Polish). Rehabilitacja w Praktyce, 2010, 4: 49-53.
 201. Mikołajewska E. Concept of active wheelchairs taxonomy (article in Polish. Medicina Sportiva Practica, 2010, 11(3): 46-50.[more]
 202. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Study of construction of active wheelchair based on an example of wheelchair rugby (article in Polish). Medicina Sportiva Practica, 2010, 11(3): 39-45.[more]
 203. Mikołajewska E. Physiotherapy for Post-Mastectomy Patients (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10: 42-45.
 204. Mikołajewska E. Diagnosis and rehabilitation of Pusher Syndrome (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9: 56-59.
 205. Mikołajewska E. Lymphoedema – current ways of the treatment (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9: 44-48.
 206. Mikołajewska E. Active wheelchair – rules of the selection (article in Polish). Acta Bio-Opt Inform Med, 2010, 3: 228-229.
 207. Mikołajewska E. Cornelia de Lange Syndrome – clinical picture and therapy (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 7-8: 50-53.
 208. Mikołajewska E. Hypoallergenity of kinesio tex tapes – case study (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 6: 48-49.
 209. Mikołajewska E. Wheelchairs for disabled people (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 5: 34-37.
 210. Mikołajewska E. Place of the physiotherapy in decubitus ulcers prophylaxis and treatment (article in Polish). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 3: 54-56.
 211. Mikołajewska E. Predominant tendencies within contemporary rehabilitation (article in Polish). Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 1: 87-102.
 212. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Automation of wheelchairs (article in Polish). Acta Bio-Opt Inform Med, 2010, 1: 13-14.
 213. Mikołajewska E. Rehabilitation of patients with consciousness disorders (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2010, 1-2: 40-41.
 214. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Rehabilitative and nursing robots (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2009, 12: 42.
 215. Mikołajewska E. Mikołajewski D. To get to know and understand of human mind (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2009, 11: 42.
 216. Mikołajewska E. Proper selection of active wheelchair (article in Polish). Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2009, 4: 101-107.
 217. Malinowska K., Mikołajewska E. Decubitus ulcers – the common plane of action in nursing and rehabilitation in seriously ill patient (article in Polish). Pielęg Chir Angiol., 2009, 2, 60-64.
 218. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Smart home as suport for disabled people (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2009, 6: 42.
 219. Mikołajewska E. Mikołajewski D. From computer to independence (article in Polish). Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2009, 1: 115-120.
 220. Mikołajewska E. Cornelia de Lange Syndrome – clinical picture, treatment and rehabilitation (article in Polish). Valetudinaria, 2008, 1: 52-56.
 221. Mikołajewska E., Mikołajewski D. IT in health care (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2008, 12: 32.
 222. Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM in physiotherapy – use of internet sources (article in Polish). Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 4: 50-52.
 223. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Brain plasticity (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2008, 10:31.
 224. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning: more and more frequently distant (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2008, 9: 17-18.
 225. Mikołajewska E. Shoes for children (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2008, 6: 28.
 226. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Future lies in nanomedicine (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2008, 4: 42.
 227. Mikołajewska E. Evidence Based Medicine in physiotherapy (article in Polish). Valetudinaria, 2007,2: 88-91.
 228. Mikołajewska E., Dyniewska A. Rehabilitation after mastectomy (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2007, 12: 27.
 229. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Distant learning (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2007, 12: 14.
 230. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Medical imaging (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2007, 10: 16-17.
 231. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telemedicine (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2007, 7-8: 32.
 232. Mikołajewska E., Radziszewski K. NDT-Bobath method in rehabilitation of adult patients (article in Polish). Valetudinaria, 2007,1: 51-53.
 233. Mikołajewska E. Pusher syndrome – diagnosis and rehabilitation – in two cases (article in Polish). Valetudinaria, 2007,1: 54-56.
 234. Mikołajewska E. Exoskeleton HAL5 (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2007, 5: 42.
 235. Mikołajewska E. The computer for handicapped (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2007, 4: 43.
 236. Mikołajewska E. Wheelchairs for disabled people (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2006, 10: 22.
 237. Mikołajewska E. After spine cord injury (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2006, 9: 23.
 238. Mikołajewska E. Motor development of child (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2006, 6: 32.
 239. Mikołajewska E. Friendly home. Problems of wheelchair users (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2006, 5: 29.
 240. Mikołajewska E. Rehabilitation and nursing in patients with CUN damages (artiicle in Polish). Mag Pielęg Położ, 2006, 1-2: 41.
 241. Mikołajewska E. Post-stroke patent. Nursing and rehabilitation (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2005, 9: 36.
 242. Mikołajewska E. Gene responsible for Cornelia de Lange Syndrome recognized (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2005, 9: 36.
 243. Mikołajewska E. Safety and comfortable. Accesories for baby care (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2005, 6: 42.
 244. Mikołajewska E. Cornelia de Lange Syndrome (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2005, 3: 26.
 245. Mikołajewska E. Rehabilitation of children with with CUN damages. Spectrum of methods (article in Polish). Mag Pielęg Położ, 2004, 12: 40-41.


 246. Other:

 247. Mikołajewska E. Zespół interdyscyplinarny oraz nowoczesne rozwiązania techniczne jako wazne elementy wspólczesnej neurorehabilitacji. Valetudinaria, Biuletyn 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, nr 1(10) kwiecień 2014.
 248. Mikołajewska E. – Stwardnienie rozsiane - poradnik dla rodziny/opiekunów. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013: 10: 56-60. – złożono 19.08.2013r., korektę przesłano 27.09.2013r.
 249. Mikołajewska E. Udar mózgu – poradnik dla rodziny/opiekunów. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 9: 54-58.
 250. Mikołajewska E. Plansza edukacyjna: Wady postawy i wady wrodzone narządu ruchu dzieci. Dodatek do: Śnieg A. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-565-9.
 251. Mikołajewska E i wsp. Po prostu być kobietą. Praktyczny poradnik dla kobiet po mastektomii. Pofam-Poznań, Poznań 2012.
 252. Wykorzystanie w podręczniku dla liceum Giżyńska M., Jagodnicka K., Kwiek A. Przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych. Karty pracy ucznia. Nowa Era, Warszawa 2013 fragmentów artykułu naukowego Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012, III/2012(4): 19-36.
 253.  

  My papers and abstracts published in conference proceedings:
   
 254. Komendziński T., Mikołajewska E., Mikołajewski D. Model eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające w fizjoterapii pacjentów z deficytami neurologicznymi. Konteksty Psychologii Rehabilitacji, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej”, Lublin 2-3.12.2013r.
 255. Sosnowski S., Mikołajewska E., Domagała H. Alghoritm of procedures after spine and spine cord damages. Conference proceedings, Educational-Scientific Conference of Polish Army Specialists in Rehabilitation, Busko – Zdrój, 2005.
 256. Mikołajewska E., Sosnowski S., Wojtczak E. Gait learning based on the NDT-Bobath Concept in adult patient with hemiplegia. Conference proceedings, Educational-Scientific Conference of Polish Army Specialists in Rehabilitation, Busko – Zdrój, 2005.
 257. Sosnowski S., Kuczyński S., Mikołajewska E. Use of botulinum toxin in cerebral palsy. Conference proceedings, Educational-Scientific Conference of Polish Army Specialists in Rehabilitation, Busko – Zdrój, 2005.
 258. Sosnowska A., Hagner M., Sosnowska J., Mikołajewska E., Sosnowski S. Influence of nursing and physiotherapy students’ timetable on effectivity and satisfaction from acquired knowledge. Conference proceedings, Educational-Scientific Conference of Polish Army Specialists in Rehabilitation, Busko – Zdrój, 2005.
 259. Mikołajewska E., Sosnowski S., Śniegocki M. Gait re-learning based on the NDT-Bobath Concept in adult patient with hemiplegia – case study. Conference proceedings, X Educational-Scientific Conference of Polish Army Orthopaedists, Pieczyska near by Bydgoszcz, 2005, p. 71.
 260. Kuczyński S., Sosnowski S., Mikołajewska E. Use of botulinum toxin in children with cerebral palsy – own obserwations. Conference proceedings, X Educational-Scientific Conference of Polish Army Orthopaedists, Pieczyska near by Bydgoszcz, 2005, p. 66.
 261. Mikołajewska E. Rehabilitation methods in the therapy of children with CdLS. Workshop for the parents. The Fourth Meeting of Chidren and Families with CdLS, Żnin 2004.

Educational and popularizational articles:
 
Articles published on this website (in Polish)

Interview with me in "Dobre praktyki" magazine (in Polish)

Article concerning exoskeletons in "Polityka" with me as an expert in exoskeletons