MOJE PUBLIKACJE
                        dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
  Moje CV |  Moje badania |  Konsultacje fizjoterapeutyczne |  Indeksator |  English version  
  Strona główna
  Linki
  Metryka strony

 

 

 

 

 
Przejście do wersji anglojęzycznej wykazu moich publikacji - Go to English language version
 
Moje książki:
 1. Mikołajewska E. Wózki dla osób niepełnosprawnych. Budowa, akcesoria, dobór i użytkowanie. Margrafsen, Bygoszcz 2012 ISBN 9788360976838.[podejrzyj spis treści i fragment]
 2. Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 9788320044133 (równiez dodruk w 2012r. z nową okładką i nowym numerem ISBN 9788320045635).[dowiedz się więcej o książce]
 3. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011, ISBN 9788375873337. [dowiedz się więcej o książce]
 4. Mikolajewska E. Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 9788320043020.[dowiedz się więcej o książce]
 5. Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 9788320042665.[dowiedz się więcej o książce]
 6. Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 9788320042160.[dowiedz się więcej o książce]
 7. Mikołajewska E. Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 9788320040272.[dowiedz się więcej o książce]
 8. Mikołajewska E. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 9788320041040 (równiez dodruk w 2009r. z nowym numerem ISBN 9788320038088).[dowiedz się więcej o książce]


 9. Moje rozprawy i prace:

 10. Mikołajewska E. Rozprawa doktorska „Zastosowanie metody NDT – Bobath w usprawnianiu pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu” – Promotor: prof. dr hab. med. Wanda Stryła, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski I, 2007.
 11. Mikołajewska E. Praca magisterska „Niebezpieczeństwa i zagrożenia w fizykoterapii” - Promotor: prof. dr hab. med. Gerard Straburzyński, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2001.


 12. Moje rozdziały w monografiach/książkach/pracach zbiorowych:

 13. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Źródła internetowe w terapii i opiece geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-923-70. ss. 21-27.
 14. Mikołajewska E. Całościowa ocena geriatryczna w opiece nad pacjentem w poedeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-923-70. ss. 68-73.
 15. Mikołajewska E. Wielkie problemy geriatryczne. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 3-14.
 16. Mikołajewska E. Dobór wózka aktywnego na teren trudny dla osoby w podeszłym wieku - opis przypadku. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 33-38.
 17. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości informatyzacji rehabilitacji i fizjoterapii geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 39-50.
 18. Mikołajewska E Wsparcie rodzin osób w podeszłym wieku w opiece domowej. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-820-9, ss. 20-27.
 19. Mikołajewska E Wykorzystanie toksyny botulinowej u pacjentów w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-820-9, ss. 28-30.
 20. Mikołajewska E. Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z/s w Bydgoszczy [W:] Jandziś S., Kiljański M., Migała M. (red.) Historia polskiej fizjoterapii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 124. ISBN 978-83-64056-16-1.
 21. Mikołajewska E. Haloterapia (groty solne) w fizjoterapii. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-778-3, ss. 3-8.
 22. Mikołajewska E. Uszkodzenia pnia mózgu – rehabilitacja. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 19-24.
 23. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wykorzystanie egzoszkieletu HAL5 w rehabilitacji i opiece nad pacjentem. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 3-13.
 24. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inteligentny dom pomocą dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 74-85.
 25. Mikołajewska E. Droga pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 14-18.
 26. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Robotyka rehabilitacyjna w zintegrowanych środowiskach wsparcia osób niepełnosprawnych. [W:] Kaliczyńska M (red.) Transfer innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki. Seria: Monografie, Studia, Rozprawy - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2012. ISBN: 978-83-61278-12-2, ss. 41-57.
 27. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Dobór aparatu telefonicznego dla osób w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-703-5, ss. 56-61.
 28. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie komputera przez osoby w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-681-6, ss. 25-35.
 29. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level. [W:] Kwaśnik Z., Żukow W. (red.) Current challenges of advertisement and image in economy and health sciences [Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zdrowiu]. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2012, ISBN 978-1-300-25809-4, ss. 91-98.
 30. Mikołajewska E. Akcesoria do pielęgnacji dziecka małego a jego rozwój ruchowy. [W:] Śnieg A. (red.) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-660-1, ss. 33-38.
 31. Mikołajewska E. Właściwy dobór obuwia dla dzieci. W:] Śnieg A. (red.) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-660-1, ss. 78-84.
 32. Mikołajewska E. Odleżyny w opiece geriatrycznej – zapobieganie i fizjoterapia. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-635-9, ss. 13-27.
 33. Mikołajewska E. Zaopatrzenie ortopedyczne w opiece geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-635-9, ss. 28-52.
 34. Mikołajewska E. Noworodek i niemowlę – rozwój ruchowy fizjologiczny i patologiczny z elementami wspomagania. [W:] Iwanowicz-Palus G. (red.) Kobieta i jej rodzina. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-601-4, ss. 46-67.
 35. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii schorzeń barku - przykłady aplikacji. [W:] Praca zbiorowa Atlas rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012. ISBN 978-83-2600-168-0.
 36. Mikołajewska E. 47 przykładów gotowych aplikacji kinesiotaping w schorzeniach w obrębie kręgosłupa i grzbietu. [W:] Praca zbiorowa Atlas rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012. ISBN 978-83-2600-168-0.
 37. Mikołajewska E. Manualny drenaż limfatyczny w walce z obrzękami. [W:] Kamińska A. Oblicza kosmetologii. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-588-8, ss. 34-63.
 38. Mikołajewska E. Wady postawy i wrodzone wady narządu ruchu – obraz, elementy terapii oraz rola personelu pielęgnairskiwego w procesie diagnostyczno-teraputycznym. W: Śnieg A. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-565-9, ss. 13-31.
 39. Mikołajewska E. Współudział pielęgniarki środowiskowej w usprawnianiu i rehabilitacji osób w podeszłym wieku. W: Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe 2012. ISBN 978-83-7696-555-0, ss. 47-68.
 40. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zintegrowane teleinformatyczne środowisko osoby niepełnosprawnej jako narzędzie podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych [An overall-integrated teleinformatic environment of the handicaped persons as a tool for incresasing the life quality of handicaps (chapter in Polish)]. W: Huber J. (red.) Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Poznań 2011, ISBN 978-83-927622-7-0, ss. 80-88.
 41. Mikołajewska E. Fizjoterapia w kosmetologii i w walce ze stresem. W: Kamieńska A. Oblicza kosmetologii. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-545-1, ss. 51-67.
 42. Mikołajewska E. Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 165-176.
 43. Mikołajewska E. Biofeedback as the element of the neurorehabilitation. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 165-176.
 44. Mikołajewska E. The most common problems in wheelchair selection – own observations[W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 129-132.
 45. Mikołajewska E. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 133-136.
 46. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Role of brainstem within human body systems – computational approach. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 137-147.
 47. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people [Próby integracji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (rozdział w j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation, Nursing and Public Health. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-38-4. ss. 127-136.
 48. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications [Telerehabilitacja neurologiczna: obecne oraz możliwe przyszłe zastosowania (rozdział w j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 7-14.
 49. Mikołajewska E. Incidence of pusher syndrome among post-stroke patients [Występowanie zespołu odpychania wśród pacjentów po udarze (rozdział w j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 15-20.
 50. Mikołajewska E. Side effects of kinesiotaping – own observations [Skutki uboczne kinesiotapingu - obserwacje własne (rozdziałw j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 201. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 93-98.
 51. Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings [Tylno-boczny zespół odpychania - wyniki wstępne (rozdziałw j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 201. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 179-183.


 52. Moje artykuły w czasopismach:

 53. Mikołajewska E., Mikołajewski D., Komendziński T., Dreszer-Drogorób J., Bałaj B. Robot-mediated pediatric neurorehabilitation. J Health SS 2014; 4(2): 91-96.
 54. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku (Human-computer interfaces for disabled and elderly people). Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2014, 68(1): 53-61.
 55. Mikołajewska E. Nowe oblicza współczesnej fizjoterapii. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2013; XIII(4):110-126.
 56. Mikołajewska E. Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy, 64(5): 681-687.
 57. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Integrated IT environment of disabled people – own concept and experiences. CEJMed, 2013, DOI 10.2478/s11536-013-0254-6.
 58. Mikołajewska E., Mikołajewski D., Prospects of brain-computer interfaces application in children. CEJMed, 2013, DOI 10.2478/s11536-013-0249-3.
 59. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interakcja człowiek-robot w przypadku osób w podeszłym wieku. Psychogeriatria Polska, 2013; 10(2):59-64.
 60. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr IV/2013(9): 21-44.
 61. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych – szanse i zagrożenia w opiece zdrowotnej i społecznej. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014; 6: 81-87.
 62. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Noise as a useful signal within the nervous system in neurorehabilitation. Bio-Algorithms and Med-Systems 2013; 9(4): 209-213.
 63. Mikołajewska E. Associations between results of post-stroke NDT-Bobath rehabilitation in gait parameters, ADL and hand functions. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013, 22, 5, 731-738.
 64. Mikołajewska E. Wpływ leków na czynniki kinezyteraputyczne wykorzystywane w procesie fizjoterapeutycznym. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 11: 59-62.
 65. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka afektywna w zastosowaniach cywilnych i wojskowych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2013; 2(168): 171-184.
 66. Mikołajewska E. Zespół odpychania tylnego - opis przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2013; 2(3): 125-129.
 67. Mikołajewska E. Interdisciplinary Therapy in Cornelia de Lange Syndrome – Review of the Literature. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013; 22(4): 571-577.
 68. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Ethical considerations in wider use of brain-computer interfaces in patients with neurological deficits. CEJMed DOI 10.2478/s11536-013-0210-5.
 69. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Implikacje wykorzystania interfejsów mózg-komputer u pacjentów z zaburzeniami świadomości. International Letters of Social and Humanistic Sciences 2013; 8: 86-90.
 70. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Magnetoencephalography in brain-computer interfaces - current and future solutions. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (7): 15-20.
 71. Mikołajewska E., Mikołąjewski D. Płaszczyzny współpracy specjalistów medycznych oraz inżynierów biomedycznych i biocybernetyków. Studia Medyczne 2013; 29(1):121-128.
 72. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Clinical significance of computational brain models in neurorehabilitation. Medical and Biological Sciences 2013; 27(1): 19-26.
 73. Wójcik G. M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgala P., Gajos A., Smolira M. Usefulness of EGI EEG system in brain computer interfaces researches. Bio-Algorithms and Med.-Systems 2013; 9(2): 72-79.
 74. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawność – zagadnienia problemy rozwiązania II/2013(7); 107-126.
 75. Mikołajewska E. Adaptacja mieszkań do potrzeb pacjentów w podeszłym wieku i jej rola w rehabilitacji domowej – opis przypadków. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 40: 54-59.
 76. Mikołajewska E. Dobór wózków dla niepełnosprawnych w polskich i zagranicznych badaniach naukowych. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2013, 67(1): 29-33.
 77. Mikołajewska E. Value of NDT-Bobath metod in post-stroke gait training. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013, 22, 2, 261-272.[przeczytaj artykuł]
 78. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości wykorzystania robotów rehabilitacyjnych w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2013, 1.
 79. Mikołajewska E., Nowe narzędzie do fizjoterapii eklektycznej – ANYMOV, zrobotyzowane łóżko szpitalne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 37: 22-25.
 80. Mikołajewska E. Paraplegia – terapia eklektyczna: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 36: 36-40.
 81. Mikołajewska E. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym a kinesiotaping – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013, 35(1): 52-53.
 82. Wójcik G. M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgala P., Gajos A. Interfejsy mózg-komputer oparte na P300 w neurorehabilitacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 35(1): 30-34.
 83. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroproteza - sztuczna kończyna górna o pięciu palcach – stan obecny i perspektywy rozwoju. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(3): 41-46.
 84. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Systemy czucia zdalnego w rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(2): 57-62.
 85. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroplastyczność w rehabilitacji po uszkodzeniach OUN - modele obliczeniowe. Postępy Rehabilitacji, 2012; 26(1): 51-58.
 86. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w reedukacji chodu. Antropomotoryka, 2012 Vol. 22, Nr 59, str. 139-148.
 87. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Od inteligencji roju do wieloagentowych systemów nawigacji robotów mobilnych. ZN AON, 2012, 4(89): 200-214.
 88. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci. Neurologia Dziecięca, Nr 42 Vol. 21/2012, 59-64.[przeczytaj artykuł]
 89. Mikołajewska E. Aktualne poglądy na temat etiologii i leczenia zespołu odpychania. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 29–33.
 90. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 34–40.
 91. Mikołajewska E. Wheelchair-related falls - a review. International Journal on Disability and Human Development DOI: 10.1515/ijdhd-2012-0115.
 92. Mikołajewska E. Fizjoterapia po udarze mózgu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 34(12): 26-33.
 93. Mikołajewska E. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa – wyniki reedukacji chodu - opis przypadku. Rehabilitacja Medyczna, 2012; 16(3): 16–21.
 94. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości wykorzystania egzoszkieletu medycznego jako nowoczesnej formy terapii. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania IV/2012(5): 121-142.
 95. Mikołajewska E. Osoba z niedowładem czterokończynowym – adaptacja najbliższej przestrzeni. Opis przypadku. Hygeia Public Health, 2012, 47(4): 505-508.
 96. Mikołajewska E. Obiektywizacja wyników rehabilitacji – próba ujęcia kompleksowego. Nowiny Lekarskie, 2011, 80(4): 305-311.[przeczytaj artykuł]
 97. Mikołajewska E. Znaczenie podejścia eklektycznego we współczesnej fizjoterapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 33(11): 26-27.
 98. Mikołajewska E. Bedsores as secondary changes in adult patients hospitalized on neurologic rehabilitation ward. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2012; 1(4): 144-150.
 99. Mikołajewska E. Możliwości fizjoterapii w walce ze stresem żołnierzy zawodowych. Lekarz Wojskowy 2012; 4: 272-377.
 100. Mikołajewska E. Changes in Barthel Index outcomes as a result of NDT-Bobath post-stroke rehabilitation. International Journal on Disability and Human Development, DOI: 10.1515/ijdhd-2012-0110.
 101. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012, III/2012(4): 19-36.[przeczytaj artykuł]
 102. Mikołajewska E. Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna - problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii. Fizjoterapia, 2011; 19(4): 54-64.
 103. Mikołajewska E. Eclectic approach as the natural way of development in neurological rehabilitation of adults. International Journal on Disability and Human Development, 2012, doi 10.1515/ijdhd-2012-0103.
 104. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne. Acta Bio-Optica and Informatica Medica, 2012; 8(3): 171-174.
 105. Mikołajewska E., Mikołajewski D. ReoAmbulator jako nowoczesne narzędzie w reedukacji chodu. PFiR, 2012, 31(9): 49-51.
 106. Mikołajewska E. Rehabilitacja domowa osób w podeszłym wieku i rola zaopatrzenia ortopedycznego – opis przypadków. Psychogariatria Polska, 2012; 9(1):11-16.
 107. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level [Podejście obliczeniowe do neuroplastyczności układu nerwowego na poziomie systemowym]. J Health Sci; 2012; 2(4): 39-47.[przeczytaj artykuł]
 108. Mikołajewska E. Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia. Leczenie Ran, 2012; 9(2): 39-42.
 109. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Technical and medical problems concerning wider use of neuroprostheses in patients with neurologic disorders. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2012; 1(3): 119-123.[przeczytaj artykuł]
 110. Mikołajewska E. NDT-Bobath method in normalization of muscle tone in post-stroke patients. Adv Clin Exp Med. 2012; 21, 4, 513-518.[przeczytaj artykuł]
 111. Mikołajewska E. Nawracające zwichnięcie rzepki. Terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 30(7-8): 61-63.
 112. Mikołajewska E., Mikołajewski D. The movement of a human being in the medical exoskeleton - the anthropomotoric aspects [Poruszanie się człowieka w egzoszkielecie medycznym - aspekty antropomotoryczne (artykuł w j. angielskim)]. Antropomotoryka, 2012, Vol. 22, Nr 57, 115-121.[przeczytaj artykuł]
 113. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń zespołu funkcjonalnego nadgarstka i ręki – przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 29: 13-19.
 114. Mikołajewska E. Use of orthopedic equipment in post-stroke patients as the element of rehabilitation. J Health Sci, 2(3): 15-22.[przeczytaj artykuł]
 115. Mikołajewska E. Neurorehabilitation in pediatric stroke. J Health Sci, 2(3): 23-31.[przeczytaj artykuł]
 116. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Komunikacja dla osób niepełnosprawnych w środowiskach nowych mediów. Lingua ac Communitas, 2012, vol. 22: 89-112.[przeczytaj artykuł]
 117. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja kardiologiczna. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, 6: 29-32.[zobacz więcej]
 118. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń stawu łokciowego: przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 28: 10-17.
 119. Mikołajewska E. Incidence of neurogenic heterotopic ossifications in patients with neurological deficits. J Health Sci 2012; 2(3): 7-14.[przeczytaj artykuł]
 120. Mikołajewska E. Incidence of bedsores in adult patients with neurological disorders. J Health Sci 2012; 2(2): 51-59.[przeczytaj artykuł]
 121. Mikołajewska E. Use of wheelchairs among patients after ischemic stroke. J Health Sci 2012; 2(2): 41-49.[przeczytaj artykuł]
 122. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Consciousness disorders as the possible effect of brainstem activity failure - computational approach [Zaburzenia przytomności jako możliwy wynik upośledzonej aktywności pnia mózgu – podejście obliczeniowe (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)2: 1-12.[przeczytaj artykuł]
 123. Mikołajewska E. Nieleczona dysplazja stawu biodrowego - terapia zmian wtórnych - opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 27: 24-26.
 124. Mikołajewska E. Zespół Guillaina-Barrégo - opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 27: 46-48.
 125. Mikołajewska E. Kinesiotaping w zespole bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 26: 18.
 126. Mikołajewska E. Terapia krwiaka z użyciem kinesiotapingu - opis przypadku, doświadczenia własne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 26: 36.
 127. Mikołajewska E. Wpływ rehabilitacji i fizjoterapii na poprawę jakości życia. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2012, 1: 5-12.
 128. Mikołajewska E. Skostnienia okołostawowe - terapia kompleksowa: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 25: 50-53.
 129. Mikołajewska E. 47 przykładów gotowych aplikacji kinesiotaping w schorzeniach w obrębie kręgosłupa i grzbietu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 25: 4-14.
 130. Mikołajewska E. List do Redakcji Problemy dermatologiczne po zastosowaniu kinesiotapingu. Przegląd Dermatologiczny, 2012, 1(99): 75.[Zobacz streszczenie]
 131. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Teleradiologia. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2012, 3: 69-73.[Zobacz więcej]
 132. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Bezpieczeństwo pracy z robotami rehabilitacyjnymi. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 2012, 2: 9-11.[Zobacz więcej]
 133. Mikołajewska E. Posterior pusher syndrome – case report [Tylny zespół odpychania - opis przypadku (artykuł w j. angielskim)]. Central European Journal of Medicine, 2012, DOI 10.2478/s11536-011-0145-7.
 134. Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii schorzeń barku – przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 24: 8-14.
 135. Mikołajewska E. Biofeedback as the element of the rehabilitation [Biofeedback jako element rehabilitacji (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 135-148.[przeczytaj artykuł]
 136. Mikołajewska E. Eclectic vs. Specific approach within contemporary neurological physiotherapy [Podejście eklektyczne kontra ścisłe we współczesnej fizjoterapii neurologicznej (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 123-133.[przeczytaj artykuł]
 137. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Role of brainstem within human body systems – computational approach [Rola pnia mózgu w systemach ciała człoweka - podejście obliczeniowe (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 95-106.[przeczytaj artykuł]
 138. Mikołajewska E. Normalized gait parameters in NDT-Bobath post-stroke gait rehabilitation [Znormalizowane paramtry chodu w poudarowej rehabiltiacji metodą NDT-Bobath (artykuł w j. angielskim)]. Central Europe Journal of Medicine, 2012, DOI 10.2478/s11536-011-0138-6.[przeczytaj artykuł]
 139. Mikołajewska E. The most common problems in wheelchair selection – own observations [Najczęściej spotykany problemy w doborze wózków dla niepełnosprawnych - obserwacje własne (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, 2(1): 89-93.[przeczytaj artykuł]
 140. Mikołajewska E. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients [Najczęściej spotykane problemy w czynnościach życia codziennego u pacjentów po udarze (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, 2(1): 83-87.[przeczytaj artykuł]
 141. Mikołajewska E. Kierunki wsparcia opiekunów pacjentów po przebytym udarze mózgu w opiece domowej. Udar Mózgu – Problemy Interdyscyplinarne, 2011, 13(1-2): 12-17.
 142. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Internet based self-education – physical therapists case. Polish Journal of Social Science, 2011, Vol. VI, No. 1: 183-189.
 143. Mikołajewska E. Metody obiektywizacji wyników fizjoterapii. Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 2011, XXI: 101-107.
 144. Mikołajewska E. Kliniczna analiza chodu w praktyce fizjoterapeuty. Szkice Humanistyczne, 2011, t. XI, nr 4 (vol.26): 91-102.
 145. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Egzoszkielety we współczesnych środowiskach zintegrowanych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2011, 4(162): 246-253.
 146. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Etyka robotów oznacza bezpieczeństwo ludzi. Zeszyty Naukowe AON, 2011, 4: 104-111.
 147. Mikołajewska E. Wpływ relacji pacjent-fizjoterapeuta na efekty usprawniania: narracyjny przegląd literatury. Rehabilitacja Medyczna, 2011, 15(3): 35-38.
 148. Mikołajewska E. Terapia metodą NDT-Bobath u pacjenta z niedowładem czterokończynowym po udarze krwotocznym: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 23: 33-37.
 149. Mikołajewska E. Value of NDT-Bobath method in post-stroke hand function rehabilitation [Wartość metody NDT-Bobath w poudorwej rehabiltiacji funkcji ręki (artykuł w j. angielskim)]. Clinical and Experimental Medical Letters, 2011; 52(3): 109-113.
 150. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych – propozycja rozwiązania [IT support of educational and work of disabled people – proposed solution (article in Polish)]. Roczniki Ekonomiczne KPSW, 2011, 4: 285-294.[przeczytaj artykuł]
 151. Mikołajewska E. Klinimetria w fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu. Sztuka Leczenia, 2011, 3-4: 77-94.[przeczytaj artykuł]
 152. Mikołajewska E. Najczęstsze schorzenia stawu łokciowego: opisy przypadków. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 22: 8-16.
 153. Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings [Tylno-boczny zespół odpychania - wyniki wstępne]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 179-183.[przeczytaj artykuł]
 154. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telekardiologia. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, Wyd. specjalne nr 1: Informatyka i Komunikacja w Ochronie Zdrowia, 21-24.
 155. Mikołajewska E. Side effects of kinesiotaping – own observations [Skutki uboczne kinesiotapingu - obserwacje własne (artykuł w j. angioelskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 93-99.[przeczytaj artykuł]
 156. Mikołajewska E. Bolesny bark: wybrane przypadki. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 21: 42-49.
 157. Mikołajewska E. Incidence of pusher syndrome among post-stroke patients [Występowanie zespołu odpychania u pacjentów po udarze (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 15-20.[przeczytaj artykuł]
 158. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications [Telerehabiltiacja neurologiczna - obecne i potencjalne przyszłe zastosowania (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 7-14.[przeczytaj artykuł]
 159. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2011, 3: 207-210.
 160. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people [Próby integracji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(3): 127-136.[przeczytaj artykuł]
 161. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Komputeryzacja testów w fizjoterapii. Fizjoterapia, 2011, 2: 59-68.
 162. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wybrane rozwiązania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych. Postępy Rehabilitacji, 2011, 1: 11-18.
 163. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Tworzenie nowej dziedziny nauki – zintegrowane rozwiązania dla niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku. Postępy Rehabilitacji, 2011, 2: 33-36.
 164. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2011, 1-2: 78-87.
 165. Mikołajewska E. Kinesiotaping u pacjentów z niedowładem połowicznym. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 33-37.[zobacz więcej]
 166. Mikołajewska E. Skostnienia okołostawowe u osób po urazie czaszkowo-mózgowym: możliwości terapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 48-49.[zobacz więcej]
 167. Mikołajewska E. Wady stóp u dzieci. Sposób badania: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 60-62.[zobacz więcej]
 168. Mikołajewska E., Mikołajewski D. System eksploracji danych na potrzeby obronności państwa. Kwartalnik Bellona, 2011, 3: 119-129.
 169. Mikolajewska E. Mikolajewski D. Interfejsy mózg-komputer – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona, 2011, 2: 123-133.[przeczytaj artykuł]
 170. Mikolajewska E. Udar mózgu: zaburzenia, zadania terapii, sposoby realizacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 8-14.[zobacz więcej]
 171. Mikolajewska E. Fizjoterapia pacjentów po udarze mózgu - podejscie eklektyczne: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 16-19.[zobacz więcej]
 172. Mikolajewska E. Postepowanie w spastycznosci po udarze mózgu: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 20-21.[zobacz więcej]
 173. Mikolajewska E. Dobór zaopatrzenia ortopedycznego po udarze: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 22-23.[zobacz więcej]
 174. Mikolajewska E. Przykładowy przebieg rehabilitacji ADL: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 24-26.[zobacz więcej]
 175. Mikołajewska E. Zaawansowane zmiany wtórne po uszkodzeniu mózgu. Przykurcze w stawach kolanowych i biodrowych. Terapia kompleksowa – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 4: xx-xx.[zobacz więcej]
 176. Mikolajewska E. Mikolajewski D. Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepelnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka, 2011, 5: 58-64.
 177. Mikolajewski D. Mikolajewska E. Exoskeletons in neurological diseases - current and potential future applications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 2, 227–233.[przeczytaj artykuł]
 178. Mikolajewski D. Mikolajewska E. Nowoczesne rozwiazania informatyczne dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnosc i Rehabilitacja. 2011, 2: 93-113.
 179. Mikolajewska E. Przykurcz spastyczny w stawie kolanowym. Terapia z uzyciem toksyny botulinowej: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 15: 24-26.
 180. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 1: 103-109.[przeczytaj artykuł]
 181. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Egzoszkielet jako szczególna forma robota – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona, 2011, 1: 160-169.[przeczytaj artykuł]
 182. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabilitacja w Praktyce, 2011, 1: 64-67.
 183. Mikołajewska E. Stopa płaskokoślawa z podłożem reumatycznym - terapia: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 2: 28-30.[zobacz więcej]
 184. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Mózg w liczbach. Mag Pielęg Położ., 2011, 1-2: 58.
 185. Mikołajewska E. Bolesny staw barkowy u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym, zmiany wtórne: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 1: 24-26.
 186. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Implikacje neuroplastyczności mózgu na modelowanie procesów umysłowych człowieka. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2010, 2: 199-207.
 187. Mikolajewska E. Analiza chodu pacjentów po udarze mózgu – rozwiazanie wlasne. Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne, 2010, 1-2: 20-26.[przeczytaj artykuł]
 188. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inżynieria biomedyczna na polu walki. Kwartalnik Bellona, 2010, 4: 96-102.[przeczytaj artykuł]
 189. Mikolajewska E. Alergia u pacjenta po terapii metoda kinesiotapingu – opis przypadku. Rehabilitacja Medyczna 2010; 14(4): 32-39.[przeczytaj artykuł]
 190. Mikołajewska E. Niepełnosprawność i rehabilitacja - wczoraj, dziś, jutro. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 4: 102-131.
 191. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wheelchairs development from perspective of physical therapists and biomedical engineers [Rozwój wózków dla niepełnosprawnych z punktów widzenia fizjoterapeutów i inżynierów biomedycznych (artykuł w j. angielskim)]. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2010, 19, 6: 771-776.[przeczytaj artykuł]
 192. Mikołajewska E. Zespół zaniedbywania jednostronnego (ZZJ) – diagnoza, terapia, doświadczenia własne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 12: 50-54.
 193. Mikołajewska E. Wykorzystanie fizjoterapii w profilaktyce i terapii stresu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 51-54.
 194. Mikołajewska E. Przykład terapii niedowładnej kończyny górnej metodą NDT-Bobath. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 24-28.
 195. Mikołajewska E. Przykład terapii metodą NDT-Bobath pacjentów z hemiplegią z rozpoznaniem zespołu odpychania. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 21-23.
 196. Mikołajewska E. Przykład terapii chodu metodą NDT-Bobath u pacjenta z hemiplegią. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 16-20.
 197. Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w praktyce klinicznej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 14-15.
 198. Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w usprawnianiu osób dorosłych: wprowadzenie do metody. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 8-13.
 199. Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnej reedukacji chodu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10: 15-18.
 200. Mikołajewski D. Mikołajewska E. Roboty rehabilitacyjne. Rehabilitacja w Praktyce, 2010, 4: 49-53.
 201. Mikołajewska E. Koncepcja taksonomii aktywnych wózków dla niepełnosprawnych. Medicina Sportiva Practica, 2010, 11(3): 46-50.[przeczytaj artykuł]
 202. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Studium budowy wózka aktywnego na przykładzie wózka do rugby na wózkach. Medicina Sportiva Practica, 2010, 11(3): 39-45.[przeczytaj artykuł]
 203. Mikołajewska E. Postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10: 42-45.
 204. Mikołajewska E. Rozpoznanie i rehabilitacja zespołu odpychania (zespołu pushera). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9: 56-59.
 205. Mikołajewska E. Obrzęki limfatyczne - aktualne możliwości terapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9: 44-48.
 206. Mikołajewska E. Wózek aktywny – zasady doboru. Acta Bio-Opt Inform Med, 2010, 3: 228-229.
 207. Mikołajewska E. Zespół Cornelii de Lange – obraz kliniczny i terapia. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 7-8: 50-53.
 208. Mikołajewska E. Hipoalergiczność plastrów do kinesiotapingu – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 6: 48-49.
 209. Mikołajewska E. Wózki dla niepełnosprawnych. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 5: 34-37.
 210. Mikołajewska E. Miejsce fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu ran odleżynowych. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 3: 54-56.
 211. Mikołajewska E. Dominujące trendy we współczesnej rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 1: 87-102.
 212. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Automatyzacja wózków dla niepełnosprawnych. Acta Bio-Opt Inform Med, 2010, 1: 13-14.
 213. Mikołajewska E. Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami świadomości. Mag Pielęg Położ, 2010, 1-2: 40-41.
 214. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Roboty rehabilitacyjne i pielęgnacyjne. Mag Pielęg Położ, 2009, 12: 42.
 215. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Poznać i zrozumieć ludzki umysł. Mag Pielęg Położ, 2009, 11: 42.
 216. Mikołajewska E. Właściwy dobór wózka inwalidzkiego aktywnego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2009, 4: 101-107.
 217. Malinowska K., Mikołajewska E. Odleżyny - wspólna płaszczyzna działań pielęgniarskich i rehabilitacyjnych u pacjenta leżącego. Pielęg Chir Angiol., 2009, 2, 60-64.
 218. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inteligentny dom. Mag Pielęg Położ, 2009, 6: 42.
 219. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Od komputera do niezależności życiowej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2009, 1: 115-120.
 220. Mikołajewska E. Zespół Cornelii de Lange – obraz kliniczny, leczenie i rehabilitacja. Valetudinaria, 2008, 1: 52-56.
 221. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka w służbie zdrowia. Mag Pielęg Położ, 2008, 12: 32.
 222. Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fizjoterapii – wykorzystanie zasobów internetowych. Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 4: 50-52.
 223. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Plastyczność mózgu. Mag Pielęg Położ, 2008, 10:31.
 224. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning: Coraz częściej na odległość. Mag Pielęg Położ, 2008, 9: 17-18.
 225. Mikołajewska E. Buty dla dziecka. Od kiedy, jakie, zwykłe czy korekcyjne? Mag Pielęg Położ, 2008, 6: 28.
 226. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Przyszłość w nanomedycynie. Mag Pielęg Położ, 2008, 4: 42.
 227. Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii. Valetudinaria, 2007,2: 88-91.
 228. Mikołajewska E., Dyniewska A. Rehabilitacja po mastektomii. Mag Pielęg Położ, 2007, 12: 27.
 229. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Zdalne nauczanie. Mag Pielęg Położ, 2007, 12: 14.
 230. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Diagnostyka obrazowa. Zaglądanie do wnętrza organizmu. Mag Pielęg Położ, 2007, 10: 16-17.
 231. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telemedycyna. Mag Pielęg Położ, 2007, 7-8: 32.
 232. Mikołajewska E., Radziszewski K. Metoda NDT-Bobath w rehabilitacji pacjentów dorosłych. Valetudinaria, 2007,1: 51-53.
 233. Mikołajewska E. Zespół Pushera – diagnostyka i rehabilitacja – opis dwóch przypadków. Valetudinaria, 2007,1: 54-56.
 234. Mikołajewska E. Egzoszkielet HAL 5. Mag Pielęg Położ, 2007, 5: 42.
 235. Mikołajewska E. Komputer dla niepełnosprawnych. Mag Pielęg Położ, 2007, 4: 43.
 236. Mikołajewska E. Wózki dla niepełnosprawnych. Mag Pielęg Położ, 2006, 10: 22.
 237. Mikołajewska E. Po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Mag Pielęg Położ, 2006, 9: 23.
 238. Mikołajewska E. Rozwój ruchowy dziecka. Mag Pielęg Położ, 2006, 6: 32.
 239. Mikołajewska E. Przyjazny dom. Problemy osób na wózku. Mag Pielęg Położ, 2006, 5: 29.
 240. Mikołajewska E. Działania rehabilitacyjne i pielęgniarskie u osób z uszkodzonym OUN. Mag Pielęg Położ, 2006, 1-2: 41.
 241. Mikołajewska E. Pacjent po udarze mózgu. Pielęgnacja i rehabilitacja. Mag Pielęg Położ, 2005, 9: 36.
 242. Mikołajewska E. Znaleziono gen odpowiedzialny za syndrom Cornelii de Lange. Mag Pielęg Położ, 2005, 9: 36.
 243. Mikołajewska E. Bezpiecznie i wygodnie. Akcesoria do pielęgnacji dziecka. Mag Pielęg Położ, 2005, 6: 42.
 244. Mikołajewska E. Zespół Cornelii de Lange. Mag Pielęg Położ, 2005, 3: 26.
 245. Mikołajewska E. Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniami OUN. Wachlarz metod [Rehabilitation of children with with CUN damages. Spectrum of methods (article in Polish)]. Mag Pielęg Położ, 2004, 12: 40-41.


 246. Inne:

 247. Mikołajewska E. Zespół interdyscyplinarny oraz nowoczesne rozwiązania techniczne jako wazne elementy wspólczesnej neurorehabilitacji. Valetudinaria, Biuletyn 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, nr 1(10) kwiecień 2014.
 248. Mikołajewska E. – Stwardnienie rozsiane - poradnik dla rodziny/opiekunów. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013: 10: 56-60. – złożono 19.08.2013r., korektę przesłano 27.09.2013r.
 249. Mikołajewska E. Udar mózgu – poradnik dla rodziny/opiekunów. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 9: 54-58.
 250. Mikołajewska E. Plansza edukacyjna: Wady postawy i wady wrodzone narządu ruchu dzieci. Dodatek do: Śnieg A. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-565-9.
 251. Mikołajewska E i wsp. Po prostu być kobietą. Praktyczny poradnik dla kobiet po mastektomii. Pofam-Poznań, Poznań 2012.
 252. Wykorzystanie w podręczniku dla liceum Giżyńska M., Jagodnicka K., Kwiek A. Przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych. Karty pracy ucznia. Nowa Era, Warszawa 2013 fragmentów artykułu naukowego Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012, III/2012(4): 19-36.
 253.  

  Moje referaty konferencyjne, plakaty i abstrakty:
   
 254. Komendziński T., Mikołajewska E., Mikołajewski D. Model eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające w fizjoterapii pacjentów z deficytami neurologicznymi. Konteksty Psychologii Rehabilitacji, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej”, Lublin 2-3.12.2013r.
 255. Sosnowski S., Mikołajewska E., Domagała H. Algorytm postępowania po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego Busko – Zdrój, 2005.
 256. Mikołajewska E., Sosnowski S., Wojtczak E. Nauczanie chodu oparte na Koncepcji NDT – Bobath u pacjenta dorosłego z hemiplegią. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego Busko – Zdrój, 2005.
 257. Sosnowski S., Kuczyński S., Mikołajewska E. Zastosowanie toksyny botulinowej u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego Busko – Zdrój, 2005.
 258. Sosnowska A., Hagner M., Sosnowska J., Mikołajewska E., Sosnowski S. Wpływ planu zajęć studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa na efektywność i zadowolenie ze zdobytej wiedzy podczas studiów. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko – Zdrój, 2005.
 259. Mikołajewska E., Sosnowski S., Śniegocki M. Ponowne nauczanie chodu oparte na Koncepcji NDT – Bobath u pacjenta dorosłego z hemiplegią – raport z przypadku. Materiały X Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Ortopedów Wojska Polskiego, Pieczyska k/Bydgoszczy, 2005.
 260. Kuczyński S., Sosnowski S., Mikołajewska E. Stosowanie toksyny botulinowej u dzieci z MPD - obserwacje własne. Materiały X Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Ortopedów Wojska Polskiego, Pieczyska k/Bydgoszczy, 2005.
 261. Mikołajewska E. Metody rehabilitacyjne w usprawnianiu dzieci z CdLS. Warsztaty dla rodziców. IV Zjazd Dzieci i Rodzin CdLS, Żnin 2004.

Artykuły edukacyjne i popularyzacyjne:
 
Przejście do artykułów edukacyjnych i popularyzacyjnych mojego autorstwa na niniejszej stronie

Wywiad ze mną w magazynie społeczno-kulturalnym "Dobre Praktyki"

Artykuł na temat egzoszkieletów w opiniotwórczym tygodniku "Polityka", w którym występuję w roli eksperta