Moje CV | Moje publikacje | Badania | Konsultacje | Kontakt | Lista kursów | Jak zapisać się na kurs?
Strona główna
Linki
Metryka strony
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Zapisz się na ten kurs

Zapraszam na kurs "Terapia neurorozwojowa dziecka zgodna z Koncepcją
Karela i Berty Bobath z uwzględnieniem innych wiodących metod"

    Kierowany do: fizjoterapeuci, lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, logopedzi, terapeuci zajęciowi,
    pedsagodzy specjalni, psycholodzy, pielęgniarki i wszyscy zainteresowani poniższym programem

    Miejsce: Bydgoszcz
    Termin kursu: 05-14.08.2019r.
    Liczba godzin: 100 godzin wykładowych (10 dni)
    Cena całkowita: 7800 zł
    Prowadząca: dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii, międzynarodowy terapeuta metody Bobath
    dla dzieci i dorosłych, autorka 10 książek z zakresu fizjoterapii w tym „Metoda NDT-Bobath w terapii osób
    dorosłych” oraz wielu artykułów w tym w zakresie rehabilitacji pediatrycznej

    Zapisy drogą mejlową: e.mikolajewska@wp.pl
    Uwaga: uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Fizjoterapia Emilia Mikołajewska

    Na kursie będzie kładziony nacisk na część praktyczną popartą bogatym komentarzem. Sama esencja umiejętności niezbędnych do prowadzenia kompleksowej, ukierunkowanej terapii dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

    Program kursu:
    1. Co to jest terapia neurorozwojowa?
    2. Koncepcja i metoda Karela i Berty Bobath.
    3. Podstawowe założenia wybranych metod używanych w terapii dzieci.
    4. Rozwój fizjologiczny ruchowy dziecka.
    5. Rozwój fizjologiczny odruchowy dziecka.
    6. Rozwój motoryczny patologiczny dziecka.
    7. Patologie w zakresie rozwoju odruchowego.
    8. Konsekwencje odruchów słabych i przetrwałych.
    9. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem MPD.
    11. Podstawy neuroplastyczności mózgu.
    12. Zasady właściwej pielęgnacji dziecka.
    13. Akcesoria i pomoce funkcjonalne w rozwoju dziecka: analiza zalet i wad (nosidełka, chusty, chodziki, pchacze, skoczki, rowerki biegowe i inne).
    14. Elementy otoczenia niewskazane w opiece nad dzieckiem.
    15. Wspomagania w terapii dziecka z opóźnieniem ruchowym w zakresie motoryki dużej aż do osiągnięcia chodu.
    16. Specyficzne techniki wspomagające terapię.
    17. Napięcie mięśniowe: podstawy fizjologiczne.
    18. Patologie w napięciu mięśniowym i ich konsekwencje: wiotkość, spastyczność.
    19. Podstawowe formy terapii w spastyczności.
    20. Formy terapii w przykurczach: fizykoterapia, terapia ruchem, zaopatrzenie ortopedyczne, łuski.
    21. Łuski gipsowe (technika wykonania) jako element terapii przykurczy.
    22. Gipsy ćwiczebne: podstawowe założenia.
    23. Mobilizacja łopatki, mobilizacja miednicy.
    24. Sposoby terapii w obniżonym napięciu mięśniowym, pozycje wspierające, wspomagania.
    25. Sposoby terapii w zaburzeniach czucia powierzchownego, głębokiego.
    26. Sposoby terapii w asymetrii.
    27. Sposoby terapii w kręczu szyi.
    28. Podstawy terapii ruchem w uszkodzeniu splotu barkowego.
    29. Sposoby terapii przetrwałych odruchów: analiza, diagnoza, terapia.
    30. Rozwój fizjologiczny aktywności stóp dziecka.
    31. Patologie w obrębie stóp, obraz, diagnoza u dziecka małego.
    32. Testy diagnostyczne stóp u dziecka starszego.
    33. Sposoby terapii stopa końska.
    34. Sposoby terapii stopa płasko-koślawa.
    35. Sposoby terapii stopa piętowa.
    36. Sposoby terapii stopa szpotawa.
    37. Zasady pionizacji.
    38. Analiza chodu fizjologicznego.
    39. Problemy w zakresie chodu: analiza i diagnoza.
    40. Sposoby wsparcia chodu.
    41. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie kończyn dolnych.
    42. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie kończyny górnej.
    43. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie mobilności: zasady doboru wózka inwalidzkiego dla dziecka,
    balkoniki.
    44. Trakt orofacjalny: wspomagania dla karmienia, picia, gryzienia, połykania z wykorzystaniem
    pozycji i metody kinesiotapingu w logopedii.
    45. Terapia zajęciowa: problemy i potrzeby.
    46. Terapia zajęciowa: rozwój chwytu.
    47. Terapia zajeciowa: co wpływa na sprawność ręki.
    48. Terapia zajęciowa: przygotowanie pozycji ciała i ręki.
    49. Terapia zajęciowa: zasady stosowane przy grafomotoryce.
    50. Terapia zajęciowa: zasady wdrażania formy zabawowej.
    51. Terapia zajęciowa: pomoce funkcjonalne.
    52. Diagnostyka w ocenie rozwoju ruchowego dziecka.
    53. ICF w ocenie potrzeb dziecka.
    54. Układanie planu terapii zgodnie z ICF: cele długo terminowe, krótkoterminowe.
    55. Analiza przypadków, globalna ocena problemów dziecka, terapia kompleksowa.
    56. Analiza przypadków, proces tworzenia planu terapii.

    Kurs obejmuje pracę na uczestnikach, pracę w grupach, pracę z lalkami, analizę materiału zdjęciowego
    i filmowego, omawianie różnych przypadków.
    Każdy dzień uwzględnia czas na pytania uczestników jako element stały.

    Uwaga: program autorski podlega ochronie.
    Art. 156. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:
    1) ich nazwisk lub adresu;
    2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności.
    Podstawa: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U. z 2013 poz. 1410).