Moje CV | Moje publikacje | Badania | Konsultacje | Kontakt | Lista kursów | Jak zapisać się na kurs?
Strona główna
Linki
Metryka strony
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Zapraszam do zakupu książki:
"Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym"

    Zamówienie książki
    1. Prześlij na adres e.mikolajewska@wp.pl adres do wysyłki
    2. Jeśli potrzebujesz fakturę, prześlij dane: nazwa, adres, NIP
    3. Dokonaj wpłaty, wyłącznie przelewem
      FIZJOTERAPIA Emilia Mikołajewska
      nr konta: Idea Bank 57 1950 0001 2006 1471 8812 0001
      tytułem - Książka "Odruchy"
    4. Cena 70 zł za 1 szt. książki
    + koszt przesyłki listem poleconym (Poczta Polska):
8zł (1 sztuka),
10 zł (2-7 sztuk),
15 zł (powyżej 7 sztuk - paczka)


    Autor:
    Dr Emilia Mikołajewska - specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz naukowiec w Pracowni Badania Zaburzeń Świadomości i Neurorehabilitacji Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka i współautorka 14 książek w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji, ponad 300 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 50 rozdziałów w monografiach i pracach zbiorowych. Badania naukowe, działalność publikacyjną, dydaktyczną i popularyzatorską koncentruje na fizjoterapii neurologicznej oraz włączaniu nowoczesnych technologii w proces rehabilitacji. Wynalazca w dziedzinie wózków dla niepełnosprawnych, recenzent wniosków grantowych, członek 16 Rad Wydawniczych oraz recenzent w 103 czasopismach krajowych i zagranicznych. Ukończyła kursy: NDT-Bobath dla dzieci i NDT-Bobath Baby, NDT Bobath dla dorosłych (kurs podstawowy i rozwijający), Cyriax, Kinesiotaping i inne. Członek Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

    Spis treści:
Rozdział 1 Wprowadzenie....................................................................7
Rozdział 2 Podejście medyczne i niemedyczne w terapii odruchów pierwotnych ................10
Podejście niemedyczne w terapii problemów w zakresie rozwoju odruchowego ................. 10
Podejście medyczne w terapii problemów w zakresie rozwoju odruchowego .....................12
Kiedy nie wolno wygaszać odruchów pierwotnych (podejście medyczne) ........................13
Kiedy należy wygaszać odruchy pierwotne przetrwałe (podejście medyczne) ...................13
Proces wygaszania odruchów pierwotnych przetrwałych w podejściu medycznym ................ 14
Proces wsparcia w przypadku braku lub słabych odruchów pierwotnych ........................15
Rozdział 3 Odruch chwytny rąk .............................................................16
Wybrane sposoby diagnostyki odruchu chwytnego ręki ........................................17
Skutki braku odruchu chwytnego ręki .......................................................19
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem chwytnym ręki ............ 19
Skutki przetrwałego odruchu chwytnego ręki ................................................31
Terapia przetrwałego odruchu chwytnego ręki ...............................................32
Potencjalne sytuacje bod??cujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ..................32
Wybrane sposoby wygaszania przetrwałego odruchu chwytnego ręki ............................32
Terapia skutków przetrwałego odruchu chwytnego ręki .......................................33
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego odruchu chwytnego ręki .........................33
Rozdział 4 Odruch Moro ....................................................................34
Wybrane sposoby diagnostyki odruchu Moro ..................................................35
Skutki braku odruchu Moro .................................................................36
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem Moro ......................36
Skutki przetrwałego odruchu Moro ..........................................................37
Terapia przetrwałego odruchu Moro .........................................................38
Potencjalne sytuacje bod??cujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ..................38
Wybrane sposoby wygaszenia przetrwałego odruchu Moro ......................................38
Terapia skutków przetrwałego odruchu Moro .................................................39
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego odruchu Moro ...................................40
Rozdział 5 Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny - ATOS .....................................42
Wybrane sposoby diagnostyki odruchu ATOS ..................................................44
Skutki braku ATOS .........................................................................54
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem ATOS ......................54
Skutki przetrwałego ATOS ..................................................................57
Terapia przetrwałego odruchu ATOS .........................................................59
Potencjalne sytuacje bodźcujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ..................59
Wybrane sposoby wygaszenia przetrwałego ATOS ..............................................60
Terapia skutków przetrwałego odruchu ATOS .................................................64
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego ATOS ...........................................66
Rozdział 6 Symetryczny toniczny odruch szyjny - STOS ......................................67
Wybrane sposoby diagnostyki STOS ..........................................................69
Skutki braku STOS .........................................................................71
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem STOS ......................72
Skutki przetrwałego STOS ..................................................................74
Terapia przetrwałego odruchu STOS .........................................................75
Potencjalne sytuacje bodźcujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ...................75
Wybrane sposoby wygaszania przetrwałego STOS ..............................................76
Terapia skutków przetrwałego odruchu STOS .................................................80
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego STOS ...........................................82
Rozdział 7 Toniczny Odruch Błędnikowy – TOB ...............................................83
Wybrane sposoby diagnostyki TOB ...........................................................84
Skutki braku TOB ..........................................................................87
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem TOB .......................87
Skutki przetrwałego TOB ...................................................................88
Terapia przetrwałego TOB ..................................................................89
Potencjalne sytuacje bodźcujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ...................89
Wybrane sposoby wygaszania przetrwałego TOB ...............................................89
Terapia skutków przetrwałego TOB ..........................................................97
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego TOB ...........................................100
Rozdział 8 Odruch Galanta ................................................................101
Wybrane sposoby diagnostyki odruchu Galanta ..............................................102
Skutki braku Odruchu Galanta .............................................................103
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem Galanta ..................103
Skutki przetrwałego odruchu Galanta ......................................................104
Terapia przetrwałego odruchu Galanta .....................................................105
Potencjalne sytuacje bodźcujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ..................105
Wybrane sposoby wygaszania przetrwałego odruchu Galanta ..................................106
Terapia skutków przetrwałego odruchu Galanta .............................................107
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego odruchu Galanta ...............................108
Rozdział 9 Odruch chwytny stóp ...........................................................109
Wybrane sposoby diagnostyki odruchu chwytnego stóp .......................................110
Skutki braku odruchu chwytnego stóp ......................................................111
Propozycje wsparcia dla dzieci z brakiem lub ze słabym odruchem chwytnym stóp ............111
Skutki przetrwałego odruchu chwytnego stóp ...............................................112
Terapia przetrwałego odruchu chwytnego stóp ..............................................112
Potencjalne sytuacje bodźcujące negatywnie w okresie wygaszania odruchu ..................113
Wybrane sposoby wygaszanie przetrwałego odruchu chwytnego stóp ...........................113
Terapia skutków przetrwałego odruchu chwytnego stóp ......................................113
Wsparcie w okresie wygaszania przetrwałego odruchu chwytnego stóp ........................113
Rozdział 10 Opis przypadku ...............................................................115
Przykłady wygaszania odruchów pierwotnych przetrwałych ...................................116
Efekty terapii ...........................................................................136
Rozdział 11 Podsumowanie .................................................................138
Literatura ...............................................................................140