ARTYKUŁY

dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
 Moje CV | Moje publikacje | Moje badania | Konsultacje | Kontakt | Indeksator | English version
Strona główna
Linki
Metryka strony
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Inżynieria rehabilitacyjna jako obszar badań fizjoterapeuty
[Rehabilitation Engineering as a field of research for physiotherapists]

dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii

Inżynieria biomedyczna (ang. biomedical engineering - BME) jest interdyscyplinarna dziedziną łączącą wiedzę techniczną i przyrodniczą, według najprostszej definicji zajmującą się rozwiązaniami technicznymi wspomagającymi medycynę.

Sam pomysł wspierania medycyny przez technikę jest prawdopodobnie stary jak świat. Zapewne ludzie chorzy czy w podeszłym wieku od dawien dawna używali lasek czy różnej wysokości kijów do podpierania się, musiała więc rozwinąć się sztuka ich doboru, nie tylko pod względem gatunku drewna oraz wysokości, grubości i ciężaru laski, ale również wygody i pewności uchwytu czy nawet jej zdobienia. Wymuszony (niestety) wojnami rozwój chirurgii i ortopedii pociągnął za sobą rozwój różnego rodzaju protez, aż w końcu pojawienie się rehabilitacji i fizjoterapii zaczęło stymulować rozwój zupełnie nowego rynku: rynku zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego, czy nawet szerzej, z języka angielskiego, assistive technology. Teraz wchodzimy w wiek cyberterapii i cyberrehabilitacji, przełamujących kolejne bariery komunikacyjne i funkcjonalne. Sprostać temu może jedynie nowa dziedzina – inżynieria rehabilitacyjna, będąca częścią inżynierii biomedycznej. Co ciekawe, powoduje to powstawanie zupełnie nowych pojęć. Jednym z nich, w obrębie pomocy społecznej, jest „personalized assistance”, łącząca w sobie na zasadzie synergii wsparcie ze strony innych osób (ang. human assistance) i techniczne (ang. technical assistance). W polskich realiach można to bez większego trudu wpisać w obowiązujący od lat holistyczny model rehabilitacji zaproponowany przez Prof. Wiktora Degę. Poszczególne elementy, etapy i metody mogą się tu na siebie nakładać, a rehabilitacja – trwać całe życie pacjenta. Łączy je nierozerwalnie dbałość o jakość dalszego życia pacjenta.

Analiza bazy danych PubMed( U.S. National Library of Medicine) pokazuje, że zawiera ona aż 43 354 zaindeksowanych artykułów ze słowem kluczowym „biomedical engineering”, w tym 1128 ze słowami kluczowymi „biomedical engineering + rehabilitation” oraz 755 ze słowami kluczowymi „biomedical engineering + physiotherapy”. Słowo kluczowe „rehabilitation engineering” jest reprezentowane przez 561 artykułów, więcej „assistive technology”: 673. Rozmiar już poznanej i opublikowanej wiedzy jest zatem ogromny, a przecież zarówno inżynieria biomedyczna, jak i inżynieria rehabilitacyjna stoją dopiero na progu swojego rozwoju. Nieco więcej o historii i przedmiocie badań inżynierii biomedycznej można się dowiedzieć z artykułu „O inżynierii biomedycznej”

Inżynieria rehabilitacyjna stawia przed swoimi adeptami niezwykle wysokie wymagania, zarówno pod kątem interdyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych, lecz także wyobraźni, umiejętności twórczego myślenia oraz współpracy z wielospecjalistycznymi zespołami terapeutycznymi, więcej tym z fizjoterapeutami i lekarzami – specjalistami rehabilitacji medycznej.

Inżynieria rehabilitacyjna buduje zatem pomost pomiędzy potrzebami pacjenta a rozsądnie i użytecznie wykorzystanymi możliwościami najnowszych technologii - por. model HAAT (Human Activity Assistance Technology Model) czy teoria Donabiediana poprawy jakości w medycynie. Fizjoterapeuci muszą się nauczyć je badać oraz umiejętnie wykorzystywać w codziennej praktyce klinicznej, w tym w połączeniu z innymi rozwiązaniami, stosownie do etapu rehabilitacji oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta. Nowe narzędzia oraz uzyskane dzięki nim nowe i szersze możliwości pozwalają codziennie rozszerzać repertuar możliwych oddziaływań rehabilitacji i fizjoterapii, nieść ulgę pacjentom oraz podwyższać jakość życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku.


Piśmiennictwo dla osób szczególnie zainteresowanych (kolejność alfabetyczna):
 1. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011.
 2. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people. Journal of Health Sciences, 2011, 1(3): 127-136.
 3. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Tworzenie nowej dziedziny nauki – zintegrowane rozwiązania dla niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku. Postępy Rehabilitacji, 2011, 2: 33-36.
 4. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka, 2011, 5: 58-64.
 5. Mikołajewski D. Mikołajewska E. Exoskeletons in neurological diseases - current and potential future applications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 2, 227–233.
 6. Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 1: 103-109.
 7. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wheelchair development from the perspective of physical therapists and biomedical engineers. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2010, 19, 6: 771-776.
 8. Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inżynieria biomedyczna na polu walki. Kwartalnik Bellona, 2010, 4: 96-102.
 9. Mikołajewska E. Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 10. Mikołajewska E. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 11. Positioning of Rehabilitation Engineering as a Field of Research. Materiały Certec, Lund University