MOJE CV
                        dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
  Moje publikacje |  Moje badania |  Konsultacje fizjoterapeutyczne |  Kontakt |  Indeksator |  English version  
  Strona główna
  Linki
  Metryka strony

 

 

 

 

 
Przejście do wersji anglojęzycznej - Go to English language version
 
Obecnie zajmuję stanowisko adiunkta Katedry Fizjoterapii
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
W latach 2003-2015 zajmowałam stanowisko starszego asystenta
w Klinice Paraplegii Pourazowej oraz na Oddziale Klinicznym Paraplegii z Pododdziałem Wybudzeń
i Oddziale Klinicznym Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
Kliniki Rehabilitacji w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Moje wykształcenie:

2016 Sensoplastyka stopień 2
 

2016 Wstęp do sensoplastyki
 
2015 Metoda Prechtla
 
2015 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - wg integracji odruchów Sally Goddard
 
2014-2015 Studia Podyplomowe "Menedżer projektu badawczo-rozwojowego", Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 
2015 Kurs "Terapia lustrzana i trening mentalny" Instruktor: Matthias Tomczak
 
2015 Kursy (od lewej): 1) "Fundamentals of project planning and management"; 2) "International leadership and organizational behavior"; 3) "Chemicals and health"
     
2014 Kurs "Uczenie się poprzez widzenie ... - podstawy diagnostyki i terapii ortoptycznej (KRASNAL)"
 
2014 Kursy (od lewej): 1) "Clinical terminology for international and U.S. students"; 2) "Understanding research: An overview for health professionals"; 3) "Drugs and the brain"; 4) "Statistical reasoning for public health: estimation, interference & interpretation"; 5) "Design and Interpretation of Clinical Trials"
         
2013 Kurs Diagnostyki i Terapii Neurorozozwojowej wg Koncepcji NDT-Bobath (Bobath-Baby) (104 godziny) (certyfikat European Bobath Tutors Association (EBTA), prowadzący: Instruktor Senior Zofia Szwiling)
 

2013 Kurs doskonalący dla fizjoterapeutów "Opieka geriatryczna" (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)
 

2013 Kursy (od lewej): 1) "Care of elders with Alzheimer's Disease and other major neurocognitive disorders"; 2) "Data management for clinical research"; 3) "Instructional methods in health care professions education" (with distinctions); 4) "Neuroethics"
       
2013 Szkolenie "Etapy rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami równowagi przy wykorzystaniu platform diagnostyczno-pomiarowych"
 
2012 Szkolenie "Obiektywna ocena pacjenta z wykorzystaniem EMG, treningu funkcjonalnego, platform stabilometrycznych i izokinetki"
 
2011 Kurs „Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a”: moduly 6 i 7 (certyfikaty ETGOM)
   
2010 Kursy „Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a”: moduły 4 i 5 (certyfikaty ETGOM)
   
2010 Warsztaty z wykorzystania robota rehabilitacyjnego LOKOMAT pt. "Nowoczesna reedukacja chodu przy użyciu robota do treningu lokomotorycznego"
 
2009 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 
2009 Kursy „Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a”: moduły 1, 2 i 3 (certyfikaty ETGOM), prowadzący: Steven De Coninck (Holandia)
     
2008 Kurs podstawowy Kinesiotaping (certyfikat K-Active Association), prowadzący: dr hab. Zbigniew Śliwiński prof. UJK
 
2007 Kurs „PNF i spastyczność” wg. Koncepcji Bobath i PNF, prowadzący: Instruktor IBITA Benedikt Boemer(Niemcy)
 
2007 Doktorat na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Rozprawa doktorska na temat „Zastosowanie metody NDT – Bobath w usprawnianiu pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu” – promotor prof. dr hab. med. Wanda Stryła

2005 Kurs Rozwijający (35 godzin) „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi” wg Koncepcji Bobath (międzynarodowym certyfikatem International Bobath Instructors and Tutors Association (IBITA), prowadzący: Instruktor IBITA Benedikt Boemer (Niemcy), Senior Instruktor IBITA Louis Rutz-La Pitz (Szwajcaria)
   
2005 Stypendium International Bobath Instructors and Tutors Association (IBITA)

2004 Kurs Podstawowy (110 godzin) „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z hemiplegią” wg Koncepcji Bobath, zakończony certyfikatem międzynarodowego terapeuty NDT-Bobath International Bobath Instructors and Tutors Association (IBITA), prowadzący: Instruktor IBITA Benedikt Boemer (Niemcy)
   
2003 Kurs Podstawowy NDT-Bobath dla dzieci (400 godzin) (certyfikat międzynarodowego terapeuty NDT-Bobath European Bobath Tutors Association (EBTA), prowadzący: Instruktor Senior Zofia Szwiling)
 
2001 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia, uzyskany tytuł: magister fizjoterapii, temat pracy magisterskiej „Niebezpieczeństwa i zagrożenia w fizykoterapii” - promotor prof. dr hab. med. Gerard Straburzyński

1997 Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku, Wydział Fizjoterapii, uzyskany tytuł: technik fizjoterapii

Doświadczenie zawodowe:

Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
Klinika Paraplegii Pourazowej, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
Dom Pomocy Spolecznej „Sloneczko” dla Dzieci Niepelnosprawnych i Upośledzonych Umysłowo w Bydgoszczy
Obwodowa Przychodnia Rehabilitacyjna w Płocku

Dorobek naukowy:

Nagroda Indywidualna Komendanta 10 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w roku 2013

Nagroda Indywidualna Komendanta 10 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w roku 2011


8 recenzowanych książek z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii
34 rozdziały w monografiach/pracach zbiorowych
201 opublikowanych artykułów w czasopismach z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii
plansza edukacyjna nt. wad postawy i wad wrodzonych narządu ruchu dzieci
Wystapienia, warsztaty, sesje plakatowe na konferencjach
Świadectwo ochronne nr Ru.65594 Prawo ochronne nr 65594 na wzór użytkowy pt. "Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego" przyznane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 
Szczególowy wykaz na podstronie "Moje publikacje"

Aktywnosc recenzencka w 21 czasopismach naukowych, w tym:

Journal of Health Sciences (J Health Sci, ISSN 1429-9623) - również członek Editorial Board Scientific Council
Physical Medicine & Rehabilitation Practices (PRP) - również członek Editorial Board (Rady Wydawniczej)
Niepełnosprawność i Rehabilitacja (ISSN 1642-1981)
Bio-Algorithms and Med-Systems (BAMS, ISSN:1896-530X)
International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT, ISSN 2279-0764)
Journal of Neurological Disorders
Archives of Gerontology and Geriatrics (ISSN 0167-4943)
Journal of Physiotherapy & Sports Medicine
International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Journal of Sports Medicine and Doping Studies
Journal of Novel Physiotherapies

Aktywnosc organizacyjna:

Skarbnik - Czlonek Zarzadu Oddzialu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (OKPPTF)
Autorka i administrator strony internetowej OKPPTF
Członek Polskiego Stowarzyszenia NDT-Bobath
Kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii